Сабор
Партије демократског прогреса

Сабор је највиши орган ПДП-а.; Сабор је надлежан да:усваја Програм и Статут ПДП-а, усваја извјештаје о раду Главног одбора, Надзорног одбора и Статутарне комисије, између два Сабора, доноси програмске документе, декларације и резолуције, бира Главни одбор, Надзорни одбор и Статутарну комисију, проглашава Почасног предсједника, одлучује о престанку рада ПДП-а, доноси одлуке и друге опште акте . Сабор доноси Пословник о свом раду.

Члан 20. Статута ПДП-а

Sabor partije demokratskog progresa

Сабор се одржава најмање сваке четири године. Сабор се отвара свечаном пјесмом ‚‚Боже правде“. Сабор може бити редовни и ванредни. Главни одбор је дужан сазвати Сабор и ванредно на захтјев:

  • најмање 15 општинских одбора,

  • већине гласова укупног броја чланова Главног одбора,

  • Предсједника ПДП-а.

Захтјев за ванредно сазивање Сабора подноси се Главном одбору и мора бити образложен.Радом Сабора руководи радно предсједништво.Сабор ПДП-а чине делегати.

Погледајте остале органе ПДП-а

Главни одбор

Hајвиши орган ПДП-а између два Сабора.

Погледајте више

Предсједник

Бранислав Бореновић

Погледајте више

Почасни предсједник

Младен Иванић

Погледајте више

Предсједништво

Политичко - извршни орган ПДП-а

Погледајте више

Генерални секретар

Политичко-административни центар ПДП

Погледајте више