Предсједништво
Партије демократског прогреса

Предсједништво је политичко – извршни орган ПДП-а и Главног одбора.

Члан 34. Статутa ПDП

Предсједништво ПДП-а има  највише 27 чланова. Чланови Предсједништва ПДП-а по функцији су:

  • Предсједник ПДП-а,

  • потпредсједници ПДП-а,

  • генерални секретар ПДП-а

  • предсједник Главног одбора ПДП-а,

  • предсједница Форума жена,

  • предсједник Савјета младих,

  • предсједници регионалних одбора,

  • предсједник Политичког савјета ПДП.

Предсједник  ПДП-а предлаже преостале чланове Предсједништва до укупног броја од 27, а Главни одбор се изјашњава о приједлозима тајним гласањем.

Погледајте остале органе ПДП-а

Сабор

Hајвиши орган ПДП-а

Погледајте више

Главни одбор

Hајвиши орган ПДП-а између два Сабора.

Погледајте више

Предсједник

Бранислав Бореновић

Погледајте више

Почасни предсједник

Младен Иванић

Погледајте више

Генерални секретар

Политичко-административни центар ПДП

Погледајте више