Програм обнове
Републике Српске

Погледај програм обнове РС

РЕПУБЛИКА СРПСКА НА ПРЕКРЕТНИЦИ

Република Српска створена је са идејом да буде слободно друштво за слободољубиве људе који не пристају на притиске, уцјене и тоталитарне обрасце било којег профила. Те основне вриједности, а које се тичу слобода и права грађана, континуитета политичке и слободарске традиције нашег народа, тржишне економије, владавине права и подјеле власти, јачање капацитета демократских институција које су изнад свачије самовоље и које су легитимисане вољом грађана као највишег суверена, јесу и даље основне вриједности Партије демократског прогреса. Као партија политичког континуитета и са озбиљном и референтном политичком традицијом, ми и даље остајемо на својим кључним вредносним и политичким принципима на којима смо и основани.

Основни Принципи ПДП-а

Кључне вриједности по којима је Партија препозната у народу Републике Српске, а по којима ће и даље да буде препознатљива, јесу апсолутна посвећеност личним правима и слободама свих грађана Републике Српске и Босне и Херцеговине, заштита уставно-правног поретка Републике Српске и БиХ као израза доминантне и суверене воље грађана Републике, приврженост конзервативним друштвеним идејама које се односе на снажну и проактивну улогу јавних институција и органа у области безбједности грађана и имовине, посебна улога породице у друштву, као и посвећеност изградњи стабилне тржишне економије.

Будући да припадамо породици европских народних и конзервативних партија, ми у Партији демократског прогреса заговарамо снажну улогу Републике у области безбједности грађана и њихове имовине. Инсистирамо на строгим кривично-правним нормама које регулишу кривична дјела против људи и имовине, против интегритета породице, жена и дјеце. Република је дужна да учини апсолутно све што је у њеној моћи да заштити своје грађане од сваког атака на њихов лични, породични и економски интегритет, те смо ми у Партији демократског прогреса чврсто 5 опредијељени да промовишемо политике у том смјеру, а да на власти оперативно конкретизујемо такве политике.

ПДП досљедно и недвосмислено поштује принципе народне суверености. За нас је народ као заједница слободних грађана једини господар Републике. Из народа као јединог носиоца суверенитета проистиче сва власт у Републици. Демократија јесте цивилизацијски највиши искорак када је ријеч о друштвеном организовању и моделовању процеса доношења одлука, али она не смије да задире у света и неприкосновена лична права и слободе грађанина. Ми у ПДП-у чврсто смо посвећени заштити и промоцији личних права и слобода свих грађана Републике Српске, а културу и националну свијест српског народа у Републици Српској и Босни и Херцеговини схватамо као највиши израз свих позитивних цивилизацијских достигнућа које слободни грађани могу да досегну. Притом, потпуно поштујемо и традиције осталих народа у Републици Српској и БиХ, те смо најснажнији заштитник права сваког грађанина да поштује традицију свога народа.

Борба За Уставна Права Српске

Ми у Партији демократског прогреса свјесни смо чињенице да слобода није право негирања слободе другога, како појединца, тако и народа и других колективитета. Управо из ове премисе проистичу и кључне политичке одреднице Партије демократског прогреса. Чврсто се залажемо за афирмацију легитимних права свих грађана и народа у Републици Српској и БиХ, али никад нећемо пристати да било чија права буду клице неправа према неком другом. За разлику, нажалост, од многих других политичких актера у Републици Српској, БиХ и у цијелој регији, ми смо чврсто увјерени да не постоје колизије интереса и права грађана и народа на овом простору, него да се сви легитимни интереси у модерном друштву могу и треба да буду реализовани на принципима толеранције, уважавања различитих интереса и дијалогу, а насупрот ксенофобији, конфликтима и негацији.

Партија демократског прогреса стоји чврсто на курсу потпуног поштовања уставно-правног поретка Републике Српске и Босне и Херцеговине. У политичком раду ПДП је спреман да покаже своја основна политичка опредјељења, као што је много пута и доказао: заштита уставне позиције Републике Српске, поштовање уставног поретка БиХ на бази договора и компромиса њених релевантних политичких фактора, бескомпромисна борба за заштиту права Републике Српске да прославља свој Дан Републике, као и да у тој прослави учествује српска компонента у Оружаним снагама БиХ, заштита уставне надлежности у области безбједности и унутрашњих послова. Посебно су биле важне активности кључних носилаца политичких позиција ПДП-а који су заједничким напорима и стрпљивим и мудрим радом спријечили недобронамјерне политичке и друге кругове да једнострано покрену ревизију тужбе БиХ против Србије. Према томе, ПДП, за разлику од многих који само декларативно бране уставну позицију Српске, континуирано, темељно и озбиљно политички дјелује како би заштитио уставне капацитете и интересе Републике Српске, а на начин да било коме другом у БиХ и регији тиме не прави штету. Овакав начин дјеловања ПДП-а постао је у принципу и наш заштитни знак.

Када је ријеч о економији, Партија демократског прогреса у складу са својом идеолошком профилацијом стоји на позицијама максималне промоције слободне тржишне привреде у којој грађанин-појединац има кључну улогу. Дакле, залажемо се за либералну тржишну привреду са минималном, и то регулативном улогом државе, са минималним фискалним оптерећењима, са најнижим и најконкурентнијим пореским стопама у регији. У том контексту, желимо да отворимо економију Републике Српске, да је фискалном реформом учинимо конкурентном, те да у комбинацији са стриктним праћењем квалитета и испуњавања других законских услова кад 6 је ријеч о увозним производима, али и са јачањем механизама владавине права и ефикасног правосуђа, створимо онај амбијент у којем ће бити најлакше и најбрже постати предузетником управо у Републици Српској, у којој ће пореска и непореска оптерећења на привреду бити најнижа у регији, у којој ће управни систем бити у функцији развоја и привреде и у којој ће највише новца остајати онима који га и зараде.

Основе Развијене Државе

Баш због тога је ПДП, као конзервативна политичка партија са либералним економским схватањима, а по чему су препознатљиве и друге конзервативне и народне партије у Европи и свијету, посвећен промоцији индивидуалне иницијативе у сфери економије и свих економских слобода. Вјерујемо да је обавеза државе да помогне грађанима, односно предузетницима и привреди, тако што ће креирати стимулативан регулаторни амбијент за бављење пословном активношћу. Наша политика се зато састоји у томе да власт омогући ефикасну и економичну, а малу и брзу јавну управу која не успорава развој, а да с друге стране добијемо широку базу привреде и самих радника, те да се на основу те широке базе људи који зарађују, заправо обезбјеђују и општи друштвени развој и просперитет, али и много шира опорезива база за пуњење јавног буџета и реализацију основних јавних функција државе.

Чврсто се залажемо за тродиобу власти на законодавну, извршну и судску, која је базирана на принципу равнотеже и хармоније међу тим властима и гдје нити једна од њих није и не смије бити ни подређена нити надређена било којој личности, него искључиво Уставу и законима. Залажемо се за независност институција које морају дјеловати у интересу грађана, а не било које партије или другог центра моћи. Посебно смо заинтересовани за пуну независност правосудне власти, јер се потврдило да је свака развијена држава у свијету постала таквом када је судској власти дала посебан значај, а сама та власт је себи претпоставила једино законе и правду, као врхунски правни принцип. У складу са својим конзервативним идеолошким погледима, Партији демократског прогреса је програмски приоритет успостављање јасног механизма напредовања и критеријума за напредовање у правосуђу, омогућавање свих материјалних претпоставки да правосуђе свој посао врши на објективан, ефикасан и правичан начин, те апсолутна заштита интегритета судија и тужилаца у обављању својих дужности.

Партија демократског прогреса посебно је осјетљива на питање улоге и значаја породице у нашем друштву. У том смислу, учинићемо све да поново рехабилитујемо позитивну перцепцију међу младим људима када је ријеч о заснивању породице, прилагодићемо фискални систем потребама породица и смањићемо пореска оптерећења у максималној могућој мјери за вишечлане породице, односно њихове чланове, а вршићемо на одговоран начин и све друге регулативне мјере, које су на располагању јавној власти у правцу проактивног дјеловања на демографску обнову Републике. Управо је демографска обнова данас најважнија потреба Републике Српске и фундаментални програмски задатак ПДП-а. Демографски трендови у Републици Срспкој данас су изузетно негативни. Баш из тог разлога смо чврсто опредијељени да као одговорна и озбиљна народна странка искористимо све ресурсе који су нам на располагању и ставимо их снажно у функцију очувања биолошке супстанце народа.

Програм обнове Републике Српске

БОРБА ПРОТИВ КРИМИНАЛА И КОРУПЦИЈЕ И ВЛАДАВИНА ПРАВА

Tрајно опредјељење и препознатљив знак ПДП-а

Погледај програм обнове РС

ЕКОНОМСКА ОБНОВА

За економију 21. вијека

Погледај програм обнове РС

ДЕМОГРАФСКА ОБНОВА

Сачувајмо живот у Републици Српској

Погледај програм обнове РС

МОРАЛНА, ВРЕДНОСНА, ОБРАЗОВНА И КУЛТУРНА ОБНОВА

Модерна и просвијећена Српска

Погледај програм обнове РС

ОБНОВА ЛИЧНЕ И СОЦИЈАЛНЕ СИГУРНОСТИ И ЗДРАВСТВЕНА ПОЛИТИКА

Здрава и сигурна будућност

Погледај програм обнове РС

ОБНОВА ПОЛИТИЧКЕ СТАБИЛНОСТИ И ЕВРОПСКА БУДУЋНОСТ

Мирна будућност

Погледај програм обнове РС