11.11.2023

Закључци о афирмисању уставног поретка и политичког суверенитета Републике Српске и БиХ

ПДП лого

На основу члана 24. став 6. алинеја 6. Статута Партије демократског прогеса Главни одбор Партије демократског прогреса је на својој другој сједници одржаној дана 11.11.2023. године усвојио сљедеће

З А К Љ У Ч К Е

1. Главни одбор ПДП чврстог је става да ниједан појединац, домаћи или страни држављанин, нема и не може имати право да у једној независној, демократској и правној држави сам доноси и имплементира законе. Таква могућност било којег појединца, укључујући и високог представника, није омогућена нити Дејтонским споразумом, нити било којом одлуком Савјета безбједности Уједињених нација, а напосе нити једним уставним актом у Босни и Херцеговини. Подсјећамо да је у Мишљењу Венецијанске комисије из 2005. године о положају, надлежностима и улози високог представника у БиХ наведено да нема мјеста једностраном наметању закона и других правних аката од стране било којег појединца, укључујући и високог представника.

2. Прихватање да било који појединац, укључујући и високог представника, може сам усвајати законске акте у БиХ правно је недопустиво, у колизији је са свим уставним актима у БиХ, као и достигнутим демократским и општим цивилизацијским стандардима. Усвајање законских аката од стране једног човјека, укључујући и високог представника, значило би потпуну правну и политичку делегитимацију било које државе на свијету, потпуну елиминацију њеног суверенитета и довођење земље и свих њених народа и грађана у стање потпуне и ничим условљене политичке зависности од стране тог појединца, а што је у потпуној колизији са преамбулом Устава Босне и Херцеговине и што Главни одбор ПДП сматра апсолутно неприхватљивим и што се не смије, под било којим условима, на било који начин толерисати од стране било којег органа или институције у БиХ на било којем нивоу власти.

3. Главни одбор ПДП је привржен пуном поштовању Дејтонског споразума, свих његових анекса, уставно-правног поретка у Босни и Херцеговини, као и начину именовања високог представника у БиХ и његових надлежности у складу са Анексом 10 Дејтонског споразума и на основу одговарајуће одлуке Савјета безбједности УН. С тим у вези, Главни одбор ПДП констатује чињеницу да Кристијан Шмит није именован за високог представника у БиХ у складу са Анексом 10 Дејтонског споразума и да су његови једнострани акти правно ништави и не производе било какво правно дејство у БиХ. С тим у вези, Главни одбор ПДП позива Народну скупштину Републике Српске да осуди коалицију владајућих странака из Републике Српске са странкама тзв. Тројке из Федерације БиХ будући да је федерална компонента власти у БиХ резултат директне противправне интервенције г. Шмита. У случају да то јасно не осуди, Народна скупштина Републике Српске имплицитно ће прихватити не само да је г. Шмит високи представник, него ће и заузети став да високи представници у БиХ имају право да намећу законе и суспендују и саме уставе у БиХ, а чему се ПДП оштро противи и у чему никад нећемо учествовати.

4. Главни одбор ПДП констатује да у Анексу 10 Дејтонског споразума није на било који начин предвиђено да високи представник има право да усваја законе, односно измјене или допуне закона у БиХ. Сходно члану IV.4. (а) Устава Босне и Херцеговине, само и искључиво Парламентарна скупштина БиХ има право да у Босни и Херцеговини доноси законе који су потребни за провођење одлука Предсједништва БиХ или за вршење функција Парламентарне скупштине по Уставу БиХ. Сходно уставима Републике Српске и Федерације БиХ, само парламенти ентитета могу да усвајају законе који се тичу вршења уставних и законодавних функција ентитетских парламената, а исто правило вриједи и кад је ријеч о кантоналним скупштинама, односно скупштини Брчко дистрикта Босне и Херцеговине. С тим у вези, Главни одбор ПДП јасно и недвосмислено констатује да високи представници у БиХ никад нису имали право да усвајају, доносе или намећу усвајање закона на било којем нивоу власти у БиХ, те да је сваки акт високих представника у том смислу противан позитивном уставном поретку у БиХ и сљедствено, de iure и de facto, апсолутно ништав.

5. У складу са претходно наведеним правним чињеницама, Главни одбор ПДП позива Предсједништво БиХ и Савјет министара БиХ, као и владе Федерације БиХ и Републике Српске, да изврше све неопходне правне, политичке и фактичке радње којима би се сачинио списак свих аката високих представника у БиХ од 1995. године чији садржај је било доношење законских и уставних рјешења.

6. Главни одбор ПДП позива Народну скупштину Републике Српске, Парламент Федерације БиХ, Скупштину Брчко дистрикта БиХ и Парламентарну скупштину БиХ да по комплетирању списка противправних аката високих представника из претходне тачке ових Закључака, у складу са својим уставним овлашћењима усвоје акте којима ће сви такви акти високих представника бити проглашени ништавим и стављени ван снаге. У случају да надлежни парламенти процијене да садржај појединих аката високих представника у садржајном смислу нису противни унутрашњем правном поретку, односно да су корисни у смислу квалитетног извршавања функција органа и институција у БиХ, надлежни парламенти могу својим актима донесеним у прописаној процедури усвојити материјални садржај таквих аката.

7. Главни одбор ПДП позива Парламентарну скупштину БиХ да без одлагања усвоји Закон о Уставном суду БиХ у којем ће судије моћи бити само држављани Босне и Херцеговине, бирани од стране парламената Републике Српске и Федерације БиХ и у којем ће бити прописано да је за усвајање одлука Уставног суда БиХ потребно одговарајуће учешће судија из Републике Српске и Федерације БиХ. Главни одбор ПДП позива Народну скупштину Републике Српске да инсистира на поштовању сопствених ранијих закључака и да оштро одбаци намјеру СНСД-а и његових коалиционих партнера да одступе од раније усвојених одлука Народне скупштине Републике Српске на начин да мијењају садржај предложених рјешења новог Закона о Уставном суду БиХ.

8. Главни одбор ПДП сматра да је у цијелој Босни и Херцеговини потребно што прије провести реформу правосуђа на свим нивоима, и то у правцу обезбјеђивања независности носилаца правосудних функција од политичких утицаја било које врсте. Без озбиљног, професионалног, правичног и ефикасног правосуђа, на чије одлуке не могу да утичу носиоци политичке моћи из и ван БиХ, није могуће градити политичку независну и суверену земљу у контексту елемената ових Закључака. Главни одбор ПДП је увјерен да без независног правосуђа није могуће градити просперитетно друштво, а независног правосуђа неће бити без елиминације корумпираних судија, тужилаца и полицијских службеника који су у овом тренутку највећа пријетња опстанку Републике Српске и БиХ.

9. Главни одбор ПДП сматра да институције Републике Српске не могу да ефикасно спроведу циљеве ових Закључака без новог друштвеног консензуса у Републици Српској. Суштина тог новог друштвеног консензуса огледа се у хитном кадровском, стручном и вриједносном обнављању институција у Републици Српској и БиХ. Конкретно, неопходно је да власти на свим нивоима зауставе свакодневно понижавање грађана на начин да сваки посао и обавезу које јавна власт има према грађанима, укључујући обезбјеђивање здравствене и социјалне заштите, осигуравање реализације уставних и законских права на слободу говора, кретања, запослења и рада, примање у јавну службу и напредовање у истој те, у крајњем, омогућавање нормалног и достојанственог живота човјека-захтијева давање неке врсте мита политичким моћницима. Рјечју, да би човјек у Републици Српској добио посао, да би напредовао у струци, да би обезбиједио себи и својој породици лијечење, да би обезбиједио заштиту полиције од неправних напада на себе и своју породицу, да би уписао дјете у вртић, да би имао било какву нормалну услугу државе за коју редовно плаћа порезе-он мора или да подмити неког јавног службеника или да се учлани у неку од владајућих странака. Главни одбор ПДП констатује да више нема мјеста фразирању и скривању ове болне и трагичне истине: власти Републике Српске и БиХ су дошле до вриједносног и моралног дна јер свакодневно понижавају елементарно достојанство сваког човјека, а то су им омогућили бројни корумпирани, злонамјерни, површни и арогантни представници међународне заједнице у БиХ који су их доводили, доводе и одржавају на власти.

10. Главни одбор ПДП увјерен је да око оваквог новог друштвеног консензуса можемо да окупимо највећи број поштених, нормалних и вриједних грађана у Републици Српској и Федерацији БиХ. Немамо проблем да јасно и гласно саопштимо и сљедећу реченицу: као што смо свјесни чињенице да највећи број обичних чланова владајућих странака жели исти овакав амбијент као и ми, јер је доминантно ријеч о нормалним људима који не дијеле гријехе својих бројних функционера, тако поручујемо и сваком члану и функционеру ПДП-а да га чињеница да је дио наше политичке организације не ослобађа одговорности ако се понаша на другачији начин у односу на основне елементе новог друштвеног консензуса и политичких принципа за које се боримо. Ко год у ПДП-у буде сматрао да је смисао политике радити исто што и корумпирани политички функционери, неће имати више шта да ради у ПДП-у.  

11. Да би постизање новог друштвеног консензуса било могуће, да би се могао креирати амбијент у којем ће све институције система да афирмишу побројане вриједности и задатке, односно да би Република Српска и БиХ коначно престале да буду заробљене од стране домаћих и међународних политичких моћника који су заробили и институције и уставни поредак земље, неопходно је хитно створити све правне претпоставке за истовремено одржавање локалних и општих избора на свим нивоима у 2024. години. Главни одбор ПДП позива све носиоце власти у Републици Српској, ФБиХ и заједничким институцијама БиХ да под хитно изврше све неопходне промјене Изборног закона БиХ и других аката на начин да се 2024. године проведу истовремено општи и локални избори, да ти избори буду транспарентни, поштени и са уграђеним механизмима спречавања злоупотреба и прекрајања воље бирача, као и да се истовремено изврше измјене свих закона о политичким организацијама и закона којима се уређују јавни медији, све са циљем заштите изборног интегритета, унапријеђења демократских стандарда, деконтаминације јавног простора и обезбјеђења владавине права.

12. Главни одбор ПДП задужује посланички клуб ПДП-а у Народној скупштини Републике Српске и посланике ПДП-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ да на бази ових Закључака поднесу приједлоге одговарајућих аката у парламентарну процедуру чији циљ је имплементација ових Закључака.

Предсједник Главног одбора Партије демократског прогреса,

Синиша Голић

Посљедње вијести