11.11.2023

Приједлог закључака о Измјенама и допунама Изборног закона БиХ

ПДП лого

1.    Главни одбор Партије демократскогпрогреса захтјева да се Измјене и допуне изборног закона БиХ, везано за пакетинтегритета изборног процеса, усвоје до краја неизборне, 2023.године.

 

2.    Главни одбор ПДП-а сматра дауспостављање фер и поштених избора не може бити искључиво ствар владајућевећине на нивоу БиХ, већ подразумјева учешће и опозиције како би се наредниизборни процеси одвијали без било чијих примједби.

 

3.    Главни одбор ПДП-а нарочито инсистирада измјене закона подразумјевају увођење електронских технологија заидентификацију бирача и скенере гласачких листића. Сматрамо недопустивим да сереализују било какви ‘пилот пројекти’ или половична рјешења која би поново омогућиламанипулације у појединим сегментима изборног процеса.

 

4.    Главни одбор ПДП-а тражи од надлежнихинституција да у буџету БиХ за 2024.годину планирају средства за набавкуелектронских уређаја за потребе изборног процеса или да обезбједе донације ЕУ.

 

5.    Главни одбор ПДП-а инсистира нарјешавању проблема злоупотребе делегирања чланова бирачких одбора од стране “фиктивних” политичких субјеката и независних кандидата, на једноставанначин да ново рјешење подразумјева да у бирачке одборе право предлагања имајуискључиво парламентарни политички субјекти.

 

6.    Главни одбор ПДП сматра да је потребноувести двокружни систем за директне изборе за појединачне функције, односно уРепублици Српској за избор градоначелника/начелника, Предсједника РепубликеСрпске и Српског члана Предсједништва БиХ.

 

7.    Главни одбор ПДП посебно инсистира дасе у оквиру измјена и допуна Изборног закона БиХ предвиди могућност ванреднихизбора.

 

 

Посљедње вијести